Body Mass Index BMI

Výška cm, váha kg

Poradna

Forma poradenství

Individuální řešení dle časových a praktických možností klienta

 • Osobní konzultace- vždy vstupní konzultace, dále dle dohody
 • On-line konzultace prostřednictvím emailu - bez možnosti měření tělesných parametrů

Průběh konzultace:

Vstupní konzultace:

 • Vždy osobní schůzka, cca 60 minut
 • Stanovení cíle  spolupráce s poradcem
 • Uzavření smlouvy o poradenství
 • Zhodnocení dosavadního způsobu stravování, tělesných aktivit a způsobu života
 • Měření tělesných parametrů, stanovení BMI a bazálního (klidového) metabolismu
 • Návrh úpravy a postupu změny stravovacích návyků
 • Doporučení optimální tělesné aktivity a vhodných doplňků stravy

Následující konzultace:

 • Zpočátku ideálně v intervalu dvou týdnů, dále dle dohody
 • Osobní schůzka nebo on-line forma konzultace
 • Měření tělesných parametrů a hodnocení dosažených výsledků (pouze při osobní schůzce)Sledování a hodnocení jídelníčků
 • Společné řešení vzniklých problémů